Kawęczyn 49a

62-704 Kawęczyn

Stowarzyszenie

„Kawęczyńskie Forum Rodziców”

 

Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra dzieci

i młodzieży poprzez wspieranie rodziców, nauczycieli

i uczniów w ich działaniach edukacyjnych, kulturalnych sportowych na rzecz edukacji dzieci, młodzieży

i dorosłych:

1.Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży.

2.Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3.Udzielanie pomocy uczniom zakresie

prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

4.Dbałość o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej

wśród uczniów w ramach zajęć szkolnych.

5.Inicjowania, organizowania form wypoczynku

i organizacji czasu pozalekcyjnego w szkole.

6.Udzielanie pomocy społecznej

7.Wyrównywanie szans.

8.Ochrona i promocja zdrowia.

tel. 0632885024

 

faks 0632885024

 

   e-mail: stowarzyszenie.kfr@wp.pl

Skontaktuj się z nami:

NIP 668-184-51-20

REGON 311616097

KRS 0000207917

 

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy

w Malanowie od. Kawęczyn

93855700090400240220040001

 

Strona główna

Aktualności

Zarząd

Galeria

Projekty 2004

Projekty 2005

Projekty 2006

Projekty 2007

Projekty 2008

Projekty 2009

Projekty 2010

Projekty 2011

Projekty 2012

Festyn 2005

Festyn 2006

Festyn 2007

Festyn 2008

Festyn 2009

Festyn 2010

Festyn 2011

Festyn  2012

Koncert „Dobrych Serc”

Gramy i śpiewamy dla Kamili

 13 lutego 2015r. o godz. 18:00.