Rubinowy HIT 2012

           Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” i Gmina Kawęczyn”

otrzymały tytuł Rubinowy HIT 2012 za realizację programu „Razem można więcej” obejmującego działania na rzecz aktywizacji społeczności gminy wiejskiej.

           Komisja konkursowa, której przewodniczył pan Leszek Roman Suwik wizytowała w dniu 13 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie. Celem wizyty była weryfikacja zgłoszenia i zebranie informacji.  Komisja doceniła wieloletnią i systematyczną pracę na rzecz aktywizacji mieszkańców

           Ogłoszenie wyników odbyło się podczas gali finałowej Konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT’2012 w dniu 3 lutego 2012 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

           Galę finałową prowadziła red. Ewa Siwicka. Atrakcją wieczoru był występ zespołu „Zielonsi” – laureat I ej edycji „Bitwy na głosy”.

           Gminę podczas Gali reprezentowali m. in. pan Jan Nowak-Wójt Gminy Kawęczyn oraz pani Beata Andrzejewska. Stowarzyszenie reprezentowali pani Grażyna Nowak-prezes Stowarzyszenia, pani Arleta Biegańska dyrektor Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie, autorka wielu projektów na rzecz aktywizacji mieszkańców, ksiądz Antoni Janicki,  pani Izabela Tomczyk- wiceprezes, pani Halina Majda- sekretarz Zarządu, pan Sylwester Kasprzak prezes poprzednich kadencji.