Rodzinny ogródek Marysieńki


                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinny ogródek Marysieńki

 

We wtorek  29 września 2015 r, spotkały się rodziny uczestniczące w realizacji projektu „Rodzinny ogródek Marysieńki”. Na realizację tego projektu w programie „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” pozyskało 7000 zł dotacji.  Projekt realizowany w ramach Programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Partnerami lokalnymi byli: Gmina Kawęczyn i Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie.

             Początkowo deklarację uczestniczenia w projekcie zgłosiło 7 rodzin, jednak w trakcie realizacji dołączyły kolejne 2. Projekt zyskał akceptację środowiska o czym świadczy fakt, że w trakcie realizacji dołączali kolejni entuzjaści.  Z dotacji zakupiono rośliny, altankę, pergolę i orbitek do ćwiczeń. Zakupiono również m. in. ziemię ogrodniczą, farby. Wszystkie prace zostały wykonane w ramach wolontariatu.

W ogródku zasadzono wiele ciekawych roślin, w tym róże odmiany Maria Curie i róże polskiego hodowcy Stanisława Żyły- odmiany Chopin i Jarocin. Posadzono wiele bylin, ziół i krzewów. Część roślin jest oznaczona, pozostałe oznaczać będą uczniowie gdyż ogródek ma pełnić funkcję edukacyjną.

Koordynatorem projektu była Arleta Biegańska

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Rodzinom uczestniczącym w projekcie, partnerom, sponsorom i wszystkim, którzy pomagali za zaangażowanie, pomoc i zrozumienie.

Sponsorami  projektu byli m. in.:

1.Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne PLEURO-

dr inż. Piotr Gebler
mgr inż. Jolanta Gebler

2.Jan Gruca – radny do Rady Powiatu

3.ROSARIUM Szkółka Róż

Janina i Adam Chodun

63-040 Nowe Miasto n/Wartą, Radliniec 6

web: www.rosarium.com.pl

roza-ruchomy-obrazek-0096roza-ruchomy-obrazek-0095roza-ruchomy-obrazek-0094roza-ruchomy-obrazek-0101roza-ruchomy-obrazek-0099roza-ruchomy-obrazek-0100