Projekty 2004

L.P.

Tytuł projektu

Dotacja

1

”Badanie  żerowiska herbowego ptaka”

10 000,00

2

”Nowe ubranie”

1 500,00

3

”W Kawęczynie po lekcjach”

8 000,00