Projekty 2006

L.P.

Środki

pozyskane

od…

Tytuł projektu

I termin realizacji

 

Autor

i koordynator

projektu

Całkowita

wartość

projektu

(dotacje, środki własne, wolontariat)

Dotacja

Środki          własne

 1

WOJEWODY

WIELKOPOLSKIEGO

AKTYWNA

KOBIETA

14.IV

ARLETA

BIEGAŃSKA- koordynator

 

 

 

1.318.00

 

 

875.00

 

 

443.00

 2

WOJEWODY

WIELKOPOLSKIEGO

TERAPIA W DOMU

15 maja do

30 listopada

B. PABISIAK-koordynator

 

4.500,00

4.500,00

 

 3

WOJEWODY

WIELKOPOLSKIEGO

WYGODNE UBRANIE

25 maja do

30 września

IZABELA.

TOMCZY- koordynator

BEATA PABISIAK

6.514.00

5.000.00

1.514.00

 4

URZĘDU MARSZAŁKOW.

REHABILITACJA DZIECI W DOMACH

13 maja

do 30 listopada

B. PABISIAK-koordynator

 

7.503,50

6.000,00

900,00 wolontariat

386,00 umowa darowizny

 5

WOJEWODY

WIELKOPOLSKIEGO

WAKACJE NA ROWERACH

A. BARTOSIK

-koordynator

J. ANTCZAK

7.633.57

4.800.00

2.833,57

 6

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIE.

BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

7 sierpień

do 30 listopada

Beata Pabisiak –koordynator

U. Gruszczyńska

 

12.238,94

9.600,00

2.638,94 w tym

200,00 wolontariat

 7

Wojewody Wielkopolskiego

III ETNOGRAFICZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

22 listopada do 24 grudnia

M. Tomczyk

-koordynator

A. Bartosik

1.140,26

800.00

100,26

 

240,00 wolontariat

 8

STAROSTA POWIATU TURECKIEGO

BARWY SZTUKI

I KULTURY

17 MAJA DO 31 GRUDNIA

M. TOMCZYK-koordynator

B.PABISIAK

 

2.617.80

500.00

797.80

 

1320.00 wolontariat

 9

WÓJT GMINY KAWĘCZYN

Z PĘDZLEM  W PLECAKU

M. TOMCZYK-koordynator

2.007,90

1200.00

 

 10

KURATOR OSWIATY

BAWIMY SIĘ I UCZYMY

9 listopada do 15 grudnia

Arleta Biegańska-koordynator

13.483.00

6.700.00

5033.00

1750.00 wolontariat

 11

PFDiM

HREBOWY PTAK

A. Bartosik

W 2005 r.-18.295,20

W 2006 r.-3.807,47

Razem 22.102,67

17.000,00

5.102,67

 12

WOJEWODY

WIELKOPOLSKIEGO

WARSZTATY

WIELKANOCNE

 

IV-31.V

ALINA BARTOSIK- koordynator

IZABELA TOMCZYK

1.116.40

750.00 zł

120.00 ZŁ

200.00 ZŁ

wolontariat