Projekty 2007

L.P.

Środki

pozyskane

od…

 

Nazwa zadania

Tytuł projektu

i termin realizacji

 

Autor

i koordynator

projektu

Całkowita

wartość

projektu

(dotacje, środki własne, wolontariat)

Dotacja

Środki          własne

1

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI,

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN UBOGICH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

PRAWDA I MITY PRZYRODNICZE

17.VIII – 20 XII

ANETA GÓRSKA

 

 

28.121,73

20.000,00

8.121,73

2

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I ICH DZIECI

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ DZIECKA

12 VI. 2007- 30 XI

HANNA NOWAK

8.082,91

5.800,00

2.282,91

3

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE

OTWÓRZ OCZY, OTWÓRZ SERCE

1.VI-30.XII

MAGDALENA TOMCZYK,

URSZULA GRUSZCZYŃSKA

12.009,41

10.000,00

 

2.009,41

4.

POLSKA FUNDACJ DZIECI I MŁODZIEŻY

RÓWNAĆ SZANSE

NIEBO NAD KAWĘCZYNEM

01.I.-30.VI.

JOANNA PAWLAK

ARLETA BIEGAŃSKA

ANETA GÓRSKA

13.907,97

7.000,00

6.907,97

5

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. EDUKACJA , REHABILITACJA

JESTEŚMY RAZEM

 

19.VI.-30.XI.

BEATA PABISIAK

5.585,60

4.900,00

685,60