Projekty 2008

 

 

L.P.

Środki

pozyskane

od…

Tytuł własny projektu

Autor i koordynator

projektu

Całkowita

wartość

projektu

(dotacje, środki własne, wolontaria)

Dotacja

Środki          własne

 

Termin realizacji

 

Nazwa zadania

1

Urzędu Gminy w Kawęczynie

 

Najpiękniejsze miejsca i zabytki Gminy Kawęczyn

Magdalena Tomczyk

 

6.028,01

4.000.00

2.028,01

Aktywizacja rozwoju kulturalnego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kawęczyn

 

od dnia 15.06.2008r

do dnia31.12.2008

2

 

Wojewody

Wielkopolskiego

pn. „Młodzi artyści, czyli nie wstydź się nas, Herbercie”

 

U. Gruszczyńska

V. Kończak

 

3.920,08

 

3.000,00

 

920,08

 

          w ramach realizacji  projektów związanych z rokiem Zbigniewa Herberta oraz Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego

 

w okresie od 20.04.2008r. do 20.11.2008r.

 

 

 

 

 

 

3.

 

  Wojewody Wielkopolskiego

 

„Dodaj kolorów codzienności”

 

 

MAGDALENA TOMCZYK,

 

 

10665,62

 

7400,00

 

3.265,62

 

 Warsztaty artystyczne, komunikacyjne i korekcyjno- edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych przemocą. Sztuka, nauka i zabawa jako sposób wyrażania i radzenia sobie z emocjami.

w okresie od 05.05 do 31.07 2008 r.

 

4.

 

 Wojewody Wielkopolskiego

 

 „Przyrodnicze fascynacje”

 

 

Aneta Górska

43550zł.

9720,00 zł

20530

od 08.08.2008r. do 20.12.2008r.

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ubogich

 

 

 

 

5

 

Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Bliżej siebie – bliżej dziecka II

 

 

H. Nowak

 

9.142,33

 

6.000,00

 

3.142,33

 

  “Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci”

 

od 12 maja 2008 do 30 listopada 2008         

6.

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Miej oczy i serce szeroko otwarte

Beata Pabisiak

 

3.942,58

 

2.730,00

 

1212,58

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, zajęć sportowych oraz rozwijających umiejętności społeczne

 

 

Od 1.VII.2008r. do 31.IX.2008r.

7

 

 

Wojewodą Wielkopolskim

 

Letnia przygoda w Kawęczynie

Bożena Tylak

7.812,13

 

 

 

 

 

2.100,00

5.712,13

 

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży”

 

 

w okresie od  26.06.2008 do 15.07.2008