Projekty 2009

 

 

L.P.

Środki

pozyskane

od…

 

Tytuł projektu

Autor i koordynator

projektu

Całkowita

wartość

projektu

 (dotacje, środki własne, wolontariat)

Dotacja

Środki          własne

 

 Termin realizacji

 

Nazwa zadania

1

Urzędu Gminy

w Kawęczynie

 

Kawęczyńska Akademia Przygody

Magdalena Tomczyk

 

10.862,08

6.000,00

4.862.08

 

w okresie od 12.03.2009 roku do 31.12.2009 roku,

 

2

Wojewody Wielkopolskiego

“ Bliżej siebie – bliżej dziecka III”

Hanna Nowak

12.671,41

10.900,00

1771,41

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci

w okresie od 30 kwietnia 2009r. do 30 listopada 2009r.

 

3

  Wojewody Wielkopolskiego

 

Profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Chcemy żyć pięknie

 

 

 w okresie od 27.08.2009r.  do 18.12.2009r

 

Violetta Kończak

5.130.00

3.450,00

1.680,00

4.

 

pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim

 

 „Aktywna jesień”

 

Arleta Biegańska

13.565,89

8.550,00

5.015,89

w okresie od

02.07.2009r.  do 20.11.2009 r.

Aktywizacja osób starszych poprzez włączenie w działania na rzecz środowiska lokalnego

 

 

5

 

 

Wojewody Wielkopolskiego

 

 

Turniej wiedzy o Europie, Wielkopolsce i Gminie Kawęczyn

 

 

Arleta Biegańska

 

Bożena Tylak

Anna Milewska-Inglot

 

 

2.368,56

 

 

1700,00

 

 

668,56

 

  Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego,

 

 

Od 1I maja

 do 30 czerwca 2009r.     

6.

Starostwo Powiatowe

 

 

 

W Kawęczynie po lekcjach

Aleksandra Bartczak

690,00

500,00

190,00

Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 

W okresie od 31 lipca do 16 listopada

7

 

 

Urząd Wojewódzki

Z Kawęczyna na Politechnikę

Aneta Górska

15.635,77

11.650,00

3985,00

 

 0d 6 kwietnia

do 30 czerwca

8

 

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Z tradycją w przyszłość

Urszula Jarentowska

8.046,84

7000,00

1.046,84

Równać szanse